Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου ΠατρώνTo BEST Patras παρουσιάζει...

Tον Διαγωνισμό Μηχανικής 2013!


Στους διαγωνισμούς μηχανικής του BEST, ομάδες φοιτητών χρησιμοποιούν και εξασκούν τα τεχνικά και μη-τεχνικά προσόντα τους προκειμένου να διαγωνιστούν σε 2 τομείς:


  1. Ομαδική Εργασία για την υλοποίηση μιας Μηχανικής κατασκευής (Team Design). 

  2. Λύση πραγματικών επιχειρησιακών προβλημάτων (Case Study).Ο τοπικός διαγωνισμός μηχανικής θα λάβει χώρα στις 4-5 Απριλίου 2013 και θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 50 φοιτητές μηχανικοί και στους δύο τομείς.Στις κατηγορίες αυτές, τετραμελείς ομάδες φοιτητών χρησιμοποιούν τις τεχνικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες τους, προκειμένου να ανταγωνιστούν πάνω σε ενα συγκεκριμένο στόχο. Σε δεδομένες και ισάξιες συνθήκες, οι ομάδες ανταγωνίζονται για την βέλτιστη δυνατή λύση σε όρους αποδοτικότητας, κόστους και καινοτομίας. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εξάσκηση ικανοτήτων, απαραίτητων για ένα ολοκληρωμένο Μηχανικό του αύριο.Οι δύο νικήτριες ομάδες θα συμμετάσχουν στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Μηχανικών (NBEC, National BEST Engineering Competition) που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Στους νικητές του Πανελλαδικού διαγωνισμού, θα δοθεί η ευκαιρία να συμμετάσχουν στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μηχανικών (EBEC, European BEST Engineering Competition),ο οποίος θα λάβει χώρα στη Βαρσοβία.

Δήλωσε συμμετοχή μέχρι την 2η Απριλίου 2013!


Υποστηρικτές:

 

4oς Τοπικός Διαγωνισμός Μηχανικής :: 4-5 Απριλιου 2013